Browsing all articles in News

VIDEO: COMPO-BALL System for Composting Process Monitoring

Posted Posted by Natalia in Activity, News, Video     Comments No comments
Mar
27

The COMPO-BALL project produced a video where the COMPO-BALL system is thoroughly described and demonstrated at real industrial facilities.

Compoball features in ECOXARXA

Posted Posted by Natalia in News     Comments No comments
Mar
19

ECOXARXA, the Catalan environment magazine published quarterly, talks about the Compoball project since it was successfully demonstrated in Torrelles de Llobregat plant, in Spain, last January. The IRIS-led project, from its Barcelona-based facilities, delivered a wireless system for real-time monitoring of the composting process.

Click here to read the Compoball article (PDF) and here to download the full ECOXARXA magazine (issue 6)

Page 9 in the ECOXARXA magazine, Issue 6

ECOXARXA allows, through their respective channels, stimulate initiatives and ecological activities and also inform and educate the public and government about our environment to contribute to a more sustainable society and to an improved quality of life.

Es presenta el sistema Compoball, liderat des de Catalunya

Posted Posted by Natalia in News     Comments No comments
Jan
25

La planta de Torrelles monitoritza el procés de compostatge amb un sistema pioner al món

Després de 3 anys de R+D+i, la monitorització del procés de compostatge de residus és avui possible gràcies a la investigació i el desenvolupament realitzat per l’equip del projecte Compoball. Setze empreses, entitats i associacions d’arreu d’Europa han estat al darrere del projecte europeu, liderat des de Catalunya per l’empresa IRIS, dedicada a recerca i desenvolupament. L’Agència de Residus de Catalunya, la UPC i l’Associació de Plantes de Compostatge de Catalunya també hi han participat activament.

Divendres 25 de gener s’ha presentat el sistema pilot a la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, en una sessió en què s’ha demostrat el funcionament del sistema de sensors Compoball. Aquesta tecnologia representa un avenç rellevant en el sector del reciclatge de la matèria orgànica i del compostatge, i el dota d’una eina intel·ligent i sense fils que permet controlar els paràmetres clau durant el procés de compostatge, com són la temperatura i la humitat, amb l’objectiu final d’aconseguir un adob d’alta qualitat. A més de recollir les dades del l’estat del compost, Compoball també les emmagatzema en un sistema que l’operari pot consultar a distància sense necessitat d’estar in situ a les instal·lacions. Per tant, la innovació de la pionera tecnologia Compoball rau en la possibilitat de controlar l’estat del compost a distància, des d’una pàgina web, facilitant la presa de decisions a l’operari per obtenir un adob d’alta qualitat.

Els investigadors i desenvolupadors tecnològics dels socis catalans del projecte han presentat el projecte i han compartit els detalls tècnics del sistema Compoball, de cara a difondre l’avenç tecnològic entre les empreses i la indústria dedicada al compostatge i a la gestió dels residus.

La coordinadora del projecte, la Dr. Mirta Rodríguez, de l’empresa IRIS, va conduir la jornada, tot introduint el sistema Compoball i donant pas a les explicacions tècniques de l’equip d’enginyers i agrònoms com Carlos Rovira (IRIS), Marga López (UPC) i Oscar Casas (UPC). Tot seguit, s’ha posat a prova el funcionament del sistema Compoball en un entorn real com és la planta de Torrelles de Llobregat, gestionada per l’empresa Metrocompost SA.

La gestió dels residus i el compostatge juguen un paper significatiu tant per a la conservació del medi ambient com la valorització econòmica dels residus. El procés de compostatge converteix un residu en un adob de qualitat. La qualitat del producte final, doncs, depèn de manera crítica de paràmetres com la humitat i la temperatura al llarg del procés i tractament del material. En l’actualitat, a nivell europeu no consta l’existència de tecnologies capaces de controlar aquest procés en temps real i de manera contínua. Amb l’entrada de Compoball al mercat, la necessitat de poder controlar el procés de reciclatge quedaria coberta i el sector obtindria una matèria de major qualitat i, per tant, més competitiva.

Beneficis ambientals
A les plantes de compostatge i ecoparcs metropolitans, els residus orgànics reben un tractament equivalent al reciclatge. Gràcies a això, es pot usar la matèria orgànica residual per generar un nou producte — el compost.

El compost fet a partir de matèria orgànica recollida selectivament és un adob orgànic útil en agricultura i jardineria, que contribueix a reduir l’ús de fertilitzants químics. A més, compostar la matèria orgànica evita que se li hagi de donar un tractament finalista –deposició controlada o incineració. A la planta de compostatge de Torrelles se sotmeten els residus a un procés de fermentació similar al que ocorre a la natura, però més ràpid i controlat.

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat processa entre 4.500 i 5.500 tones de residus l’any. En funcionament des del 1997, la planta dóna servei a diversos municipis metropolitans: Begues, Castellbisbal, Corbera, Molins de Rei, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat.

El projecte Compoball està finançat pel Setè Programa Marc de la Comissió Europea i està liderat des de Barcelona per l’empresa IRIS (acord de subvenció nombre 243.625).

DESCARREGA’T LA NOTA DE PREMSA EN CATALÀ: Document WordDocument Adobe PDF.

La monitorización del compostaje ya es posible con Compoball

Posted Posted by Natalia in News     Comments No comments
Jan
25

Después de 3 años de I+D+i, la monitorización del proceso de compostaje de residuos es hoy posible gracias a la investigación y el desarrollo realizado por el equipo del proyecto Compoball. Dieciséis empresas, entidades y asociaciones de toda Europa han estado detrás del proyecto europeo, liderado desde Cataluña por la empresa IRIS, dedicada a investigación y desarrollo. La Agència de Residus de Catalunya, la UPC y la Associació de Plantes de Compostatge de Catalunya también han participado activamente al proyecto.

Viernes 25 de enero se ha presentado el sistema piloto en la planta de compostaje de Torrelles de Llobregat, en una sesión en la que se ha demostrado el funcionamiento del sistema de sensores Compoball. Esta tecnología representa un avance relevante en el sector del reciclaje de la materia orgánica y del compostaje, y lo dota de una herramienta inteligente e inalámbrica que permite controlar los parámetros clave durante el proceso de compostaje, como son la temperatura y la humedad, con el objetivo final de conseguir un abono de alta calidad. Además de recoger los datos del estado del compuesto, Compoball también las almacena en un sistema que el operario puede consultar a distancia sin necesidad de estar in situ en las instalaciones. Por tanto, la innovación de la pionera tecnología Compoball radica en la posibilidad de controlar el estado del compuesto a distancia, desde una página web, facilitando la toma de decisiones al operario para obtener un abono de alta calidad.

Los investigadores y desarrolladores tecnológicos de los socios catalanes del proyecto han presentado esta herramienta inteligente y han compartido los detalles técnicos del sistema Compoball, de cara a difundir el avance tecnológico entre las empresas y la industria dedicada al compostaje ya la gestión de los residuos.

La coordinadora del proyecto, la Dr. Mirta Rodríguez, de la empresa IRIS, condujo la jornada, introduciendo el sistema Compoball y dando paso a las explicaciones técnicas del equipo de ingenieros y agrónomos como Carlos Rovira (IRIS), Marga López (UPC) y Oscar Casas (UPC). Seguidamente, se ha puesto a prueba el funcionamiento del sistema Compoball en un entorno real como es la planta de Torrelles de Llobregat, gestionada por la empresa Metrocompost SA.

La gestión de los residuos y el compostaje juegan un papel significativo tanto para la conservación del medio ambiente como la valorización económica de los residuos. El proceso de compostaje convierte un residuo en un abono de calidad. La calidad del producto final, pues, depende de manera crítica de parámetros como la humedad y la temperatura a lo largo del proceso y tratamiento del material. En la actualidad, a nivel europeo no consta la existencia de tecnologías capaces de controlar este proceso en tiempo real y de manera continua. Con la entrada de Compoball el mercado, la necesidad de poder controlar el proceso de reciclaje quedaría cubierta y el sector obtendría una materia de mayor calidad y, por tanto, más competitiva.

Beneficios ambientales
En las plantas de compostaje y ecoparques metropolitanos, los residuos orgánicos reciben un tratamiento equivalente al reciclaje. Gracias a ello, se puede usar la materia orgánica residual para generar un nuevo producto – el compuesto.

El compuesto hecho a partir de materia orgánica recogida selectivamente es un abono orgánico útil en agricultura y jardinería, que contribuye a reducir el uso de fertilizantes químicos. Además, compostar la materia orgánica evita que se le vaya a dar un tratamiento finalista -deposición controlada o incineración. En la planta de compostaje de Torrelles se someten los residuos a un proceso de fermentación similar a lo que ocurre en la naturaleza, pero más rápido y controlado.

La planta de compostaje de Torrelles de Llobregat procesa entre 4.500 y 5.500 toneladas de residuos al año. En funcionamiento desde 1997, la planta da servicio a varios municipios metropolitanos: Begues, Castellbisbal, Corbera, Molins de Rei, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló y Torrelles de Llobregat.

El proyecto Compoball está financiado por el Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea y está liderado desde Barcelona por la empresa IRIS (acuerdo de subvención número 243625).

DESCÁRGATE LA NOTA DE PRENSA EN CASTELLANO: Documento WordDocumento Adobe PDF.

El sistema de monitoritzacio del compostatge es presenta a la planta de Manresa

Posted Posted by Natalia in News     Comments No comments
Jan
18

La monitorització del procés de compostatge de residus arriba a la planta de Manresa

La planta de compostatge de matèria orgà nica de Manresa, al polígon Bufalvent

18 de gener, Manresa.– Després de 3 anys de R+D+i, la planta de compostatge del Parc Ambiental Bufalvent de Manresa ha estat l’escenari de la presentació en públic de COMPOBALL, l’innovador sistema resultant d’un projecte finançat per la Comissió Europea i destinat a monitoritzar el procés de compostatge.

Catalunya ha estat liderant el projecte Compoball, des de l’empresa IRIS, ubicada al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels i dedicada a la recerca i al desenvolupament. A més, l’Agència de Residus de Catalunya, la UPC i l’Associació de Plantes de Compostatge de Catalunya també han pres part del projecte Compoball, constituït per un consorci de 16 empreses, entitats i associacions d’arreu d’Europa.

La innovació del sistema Compoball rau en la possibilitat de controlar paràmetres com la humitat i la temperatura del material de compostatge des d’una pàgina web, a distància de les instal·lacions de compostatge. Així, Compoball representa un avenç important per al sector del reciclatge de la matèria orgànica i del compostatge, proveint-lo d’un sistema intel·ligent i sense fils que monitoritza tot el procés de compostatge, n’obté dades i les emmagatzema en un sistema que l’operari pot consultar a distància sense necessitat d’estar in situ a les instal·lacions de compostatge.

El sistema Compoball ha quedat demostrat a la planta de compostatge de Manresa, com a resultat del treball d’un equip d’investigadors i desenvolupadors tecnològics al llarg dels darrers 3 anys. La coordinadora del projecte, la Dr. Mirta Rodríguez, de l’empresa IRIS, ha presentat el projecte i la demostració del funcionament de Compoball en un entorn real com és la planta del Consorci del Bages per la Gestió de Residus. Les explicacions tècniques del sistema inalàmbric Compoball no hi han faltat, de la mà de l’equip d’enginyers d’IRIS i la UPC: Carlos Rovira (IRIS), Marga López (UPC) i Oscar Casas (UPC).

La gestió dels residus i el compostatge juguen un paper significatiu tant per a la conservació del medi ambient com la valorització econòmica dels residus. El procés de compostatge converteix un residu en un adob de qualitat. La qualitat del producte final, doncs, depèn de manera crítica de paràmetres com la humitat i la temperatura al llarg del procés i tractament del material. En l’actualitat, a nivell europeu no consta l’existència de tecnologies capaçces de controlar aquest procés de manera contínua. Amb l’entrada de Compoball al mercat, la necessitat de poder controlar el procés de reciclatge quedaria coberta i el sector obtindria una matèria de major qualitat i, per tant, més competitiva.

Divendres 25 de gener tindrà lloc una nova jornada de demostració de Compoball a les instal·lacions d’IRIS i inclourà una visita a la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat. Per inscriure’s, cal enviar un email a l’adreça nllansana@iris.cat. Més informació i horaris a la web d’IRIS.

El projecte Compoball està finançat pel Setè Programa Marc de la Comissió Europea i està liderat des de Barcelona per l’empresa IRIS (acord de subvenció nombre 243.625). Per més informació, cal visitar www.compoball.eu